خانه » کابل کواکسیال

مشاهده همه 9 نتیجه

کابل RG59 ترکیبی جنس آلومینیوم ۶۴ رشته ای

تماس بگیرید
قیمت کابل آرجی معمولی ۵۹ سی سی ccam شرکت امواج رسان به ازای هر متر اعلام شده است و فروش به صورت کلاف و قرقره می باشد.این کابل دارای ۶۴ رشته می باشد.متراژ فروش ای محصول ۳۰۵ حداقل می باشد و زیر این مقدار فروش انجام نمی شود لذا دقت کنید.برای وارد کردن اعداد دقت کنید که کیبورد شما در حالت ENG باشد.

کابل RG59 ترکیبی جنس آلومینیوم ۹۶ رشته ای

تماس بگیرید
قیمت کابل آرجی ۵۹ سی سی یا ccam قطر ۰/۷۰ شرکت امواج رسان به ازای هر متر اعلام شده است و فروش به صورت کلاف و قرقره می باشد.این کابل دارای ۹۶ رشته می باشد.متراژ فروش ای محصول ۳۰۵ حداقل می باشد و زیر این مقدار فروش انجام نمی شود لذا دقت کنید.برای وارد کردن اعداد دقت کنید که کیبورد شما در حالت ENG باشد.

کابل RG59 ترکیبی جنس مس ۶۴ رشته

تماس بگیرید
قیمت کابل آرجی ۵۹ تمام مس شرکت امواج رسان به ازای هر متر اعلام شده است و فروش به صورت کلاف و قرقره می باشد.این کابل دارای ۶۴ رشته می باشد.متراژ فروش ای محصول ۳۰۵ حداقل می باشد و زیر این مقدار فروش انجام نمی شود لذا دقت کنید.برای وارد کردن اعداد دقت کنید که کیبورد شما در حالت ENG باشد.

کابل RG59 ترکیبی جنس مس ۹۶ رشته ای

تماس بگیرید
قیمت کابل آرجی ۵۹ مس قطر ۰/۷۰ شرکت امواج رسان به ازای هر متر اعلام شده است و فروش به صورت کلاف و قرقره می باشد.این کابل دارای ۹۶ رشته می باشد.متراژ فروش ای محصول ۳۰۵ حداقل می باشد و زیر این مقدار فروش انجام نمی شود لذا دقت کنید.برای وارد کردن اعداد دقت کنید که کیبورد شما در حالت ENG باشد.

کابل RG59 معمولی جنس آلومینیوم ۶۴ رشته ای

تماس بگیرید
قیمت کابل آرجی ۵۹ سی سی یا ccam قطر ۰/۶۰ شرکت امواج رسان به ازای هر متر اعلام شده است و فروش به صورت کلاف و قرقره می باشد.این کابل دارای ۶۴ رشته می باشد.متراژ فروش ای محصول ۵۰۰ حداقل می باشد و زیر این مقدار فروش انجام نمی شود لذا دقت کنید.برای وارد کردن اعداد دقت کنید که کیبورد شما در حالت ENG باشد.

کابل RG59 معمولی جنس آلومینیوم ۹۶ رشته ای

تماس بگیرید
قیمت کابل آرجی ۵۹ سی سی یا ccam قطر ۰/۷۰ شرکت امواج رسان به ازای هر متر اعلام شده است و فروش به صورت کلاف و قرقره می باشد.این کابل دارای ۶۴ رشته می باشد.متراژ فروش ای محصول ۵۰۰ حداقل می باشد و زیر این مقدار فروش انجام نمی شود لذا دقت کنید.برای وارد کردن اعداد دقت کنید که کیبورد شما در حالت ENG باشد.

کابل RG59 معمولی جنس مس ۶۴ رشته ای

تماس بگیرید
قیمت کابل آرجی معمولی ۵۹ تمام مس شرکت امواج رسان به ازای هر متر اعلام شده است و فروش به صورت کلاف و قرقره می باشد.این کابل دارای ۶۴ رشته می باشد.متراژ فروش ای محصول ۵۰۰ حداقل می باشد و زیر این مقدار فروش انجام نمی شود لذا دقت کنید.برای وارد کردن اعداد دقت کنید که کیبورد شما در حالت ENG باشد.

کابل RG59 معمولی جنس مس ۹۶ رشته ای

تماس بگیرید
قیمت کابل آرجی ۵۹ مس قطر ۰/۷۰ شرکت امواج رسان به ازای هر متر اعلام شده است و فروش به صورت کلاف و قرقره می باشد.این کابل دارای ۹۶ رشته می باشد.